attention Arbejder
vent venligst...

FVST
LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Privatlivspolitik for CHR-app

Databehandling af personoplysninger

Dine afgivne oplysninger vil af Fødevarestyrelsen blive brugt i arbejdet med det veterinære beredskab, fx sporing af dyr i tilfælde af udbrud af husdyrsygdomme. Fødevarestyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Fødevarestyrelsen har hovedkontor på adressen Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, CVR-nr. 62534516. Du kan kontakte Fødevarestyrelsen på telefonnr. 72 27 69 00 eller benytte kontaktformularen Kontaktformular.

Hvis du indsender en kommentar fra appen, kan du frivilligt give CGI, der udvikler og drifter Fødevarestyrelsens database og app til registrering af besætningsinformationer og heste, følgende tekniske informationer om din enhed: model, producent, platform, operativsystemversion og enhedstype. Dit brugernavn vil altid blive gemt sammen med din kommentar af hensyn til evt. fejlsøgning. Dit Google-id eller Apple-id vil aldrig blive gemt.

Indsigt

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i forbindelse med vores arbejde med det veterinære beredskab. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Klage

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail DPO@fvst.dk eller telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København telefon 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk over vores behandling af dine personoplysninger.

Videregivelse af dine oplysninger

De oplysninger, du har indsendt, anvendes i arbejdet med det veterinære beredskab. Desuden kan dine oplysninger tilgå:

Aktindsigt

Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.

Så længe beholder vi oplysningerne

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til overvågning af sygdomme og i øvrigt efter statens arkivregler. Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen.

Indsendte kommentarer og tilhørende tekniske data bliver kun gemt i 30 dage.

Hjemmel

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Adressesøgning

Adressesøgning foretages via service fra 'Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering'. Ved anvendelse af denne app accepterer du vilkårene for brugen af denne.

Download appen

Hent app'en ned på din enhed (smartphone eller tablet) ved at trykke på 'Get it on Google Play' eller 'Download on the App Store', alt efter om din enhed er Android eller iOS (du kan også vælge blot at søge efter 'CHR' i Google Play eller App Store).