attention Arbejder
vent venligst...

FVST
LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Om registrering til primærproduktion af foder og fødevarer

Her kan du foretage de obligatoriske registreringer til primærproduktion samt de supplerende foderregistreringer.

Hvis du dyrker frugt og grønt, dyrker, håndterer eller producerer foder (animalsk eller vegetabilsk) eller har dyr, der anvendes i fødevareproduktion, herunder også heste, kaniner, insekter, kameler og akvakulturbrug, skal du registreres til primærproduktion.

Du logger på med det NemID, der hører til din virksomhed/bedrift.

Når du er logget på, kan du gøre følgende:

 • Registrere din bedrift til primærproduktion af foder og/eller vegetabilske fødevarer. Dette er relevant uanset om du dyrker foder eller fødevarer.
 • Registrere din bedrift til primærproduktion af animalske fødevarer (mælk, æg, kød, insekter m.m.). Dette er relevant, når du har fødevareproducerende dyr.
 • Registrere din bedrift til HACCP. Dette er kun relevant, hvis du blander foder med fodertilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger.
 • Registrere din bedrift til fodring med fiskemel og blodprodukter til f.eks. svin og fjerkræ (det er forbudt at fodre drøvtyggere med disse produkter).
 • Registrere din bedrift til brug af mælkeerstatning med fiskemel til unge drøvtyggere (f.eks. kalve, lam).
 • Registrere din bedrift på særlige betingelser, til brug af mælkeprodukter fra mejerier.

Du kan også:

 • Bekræfte dine oplysninger eller anmelde ændringer
 • Anmelde ophør af primærproduktion

Når du er logget ind, kan du læse mere om de enkelte punkter. Du kan også læse mere på www.fvst.dk.

Du er undtaget kravet om registrering til primærproduktion af foder:

 • Hvis du kun har få dyr til egen husholdning, f.eks. få høner eller en kalv, og ikke sælger foder
 • Hvis du sælger under 5 tons foder pr. år inden for en radius af 50 km
 • Hvis du kun fodrer heste, der alle er udelukket fra konsum og kun dyrker foder til disse.
  Udelukkelsen fra konsum fremgår af ”medicinsiderne” i hestepasset

Du er undtaget kravet om registrering til primærproduktion af fødevarer:

 • Hvis dine primærprodukter udelukkende bruges til, håndteres eller opbevares i din private husholdning
 • Hvis du kun leverer små mængder vegetabilske fødevarer (frugt, grønt, kartofler m.v.) til den endelige forbruger eller til lokal detailvirksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger

Log på

CVR- eller CPR-nummer

Adgangskode
Benyt NemLog-in
Glemt adgangskode