attention Arbejder
vent venligst...

 

Om CHR besætning


Her kan du foretage lovpligtige indberetninger til det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) om dine besætninger. Hvis du logger dig på, kan du gøre følgende:

 • Opdatere eller bekræfte dine besætningsoplysninger dvs. antal dyr, kontaktoplysninger for ejer og bruger, besætningstype og tilknyttet dyrlægepraksis.
 • Oprette dig som ejer af en ny besætning i CHR.
 • Ophøre en af dine besætninger i CHR.
 • Registrere dig som ejer af en besætning, du har købt.
 • Angive de arealer hvor dine kvæg, får eller geder afgræsser.

Hvis det er første gang, du skal registrere en besætning i CHR, kan du henvende dig til CHR-afdelingen. Hvis du allerede er registreret i CHR med husdyr, kan du logge dig på landbrugsindberetning.dk med NemId. Alternativt kan du henvende dig til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 eller fvst.dk/kontakt for at få oplyst din kode, som så skal benyttes sammen med dit CVR- eller CPR-nummer.

Alle besætninger med husdyr, undtaget heste, skal være registreret i CHR. Formålet er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. BSE, svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Besætninger, der er registreret i CHR, skal betale årlige gebyrer til Fødevarestyrelsen. For registrering i CHR betales efter følgende model:

 1. Kvægbesætninger betaler pr. kreatur.
 2. Svinebesætninger betaler pr. besætning samt pr. flytning af grise.
 3. Fåre- og gedebesætninger betaler pr. besætning.

Derudover skal ejere af besætninger betale en årlig afgift til finansiering af dyrevelfærdskontrollen. Der betales efter følgende model:

 1. Ejere af besætninger med under 10 dyr skal ikke betale.
 2. Ejere af besætninger med 10-40 dyr (10-2.000 dyr for fjerkræ) betaler en mindre afgift.
 3. Ejere af besætninger med over 40 dyr (over 2.000 fjerkræ) betaler en højere afgift.

Du kan finde de aktuelle gebyrer her: Gebyrer

Størrelsen af afgiften til dyrevelfærdskontrollen baserer sig på antal dyr registreret i CHR i besætningen pr. 1. februar. Det er derfor vigtigt, du sørger for, at antal dyr i dine besætninger er korrekt opdateret inden denne dato.

Du kan læse mere om CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk.

Log på

CVR- eller CPR-nummer

Adgangskode
Benyt NemLog-in
Glemt adgangskode