attention Arbejder
vent venligst...

FVST
LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Om CHR besætning


Her kan du foretage lovpligtige indberetninger til det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) om dine besætninger. Hvis du logger dig på, kan du gøre følgende:

 • Opdatere eller bekræfte dine besætningsoplysninger dvs. antal dyr, kontaktoplysninger for ejer og bruger, besætningstype og tilknyttet dyrlægepraksis.
 • Oprette dig som ejer af en ny besætning i CHR.
 • Ophøre en af dine besætninger i CHR.
 • Registrere dig som ejer af en besætning, du har købt.
 • Angive de arealer hvor dine kvæg, får eller geder afgræsser.

Alle besætninger med husdyr skal være registreret i CHR. Formålet er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. BSE, svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Besætninger, der er registreret i CHR, skal betale årlige gebyrer til Fødevarestyrelsen. For registrering i CHR betales efter følgende model:

 1. Kvægbesætninger betaler pr. kreatur.
 2. Svinebesætninger betaler pr. besætning samt pr. flytning af grise.
 3. Fåre- og gedebesætninger betaler pr. besætning.

Derudover skal ejere af besætninger betale en årlig afgift til finansiering af dyrevelfærdskontrollen. Der betales efter følgende model:

 1. Ejere af besætninger med under 10 dyr skal ikke betale.
 2. Ejere af besætninger med 10-40 dyr (10-2.000 dyr for fjerkræ) betaler en mindre afgift.
 3. Ejere af besætninger med over 40 dyr (over 2.000 fjerkræ) betaler en højere afgift.

Endelig skal ejere af svinebesætninger betale en årlig afgift pr. besætning og ejere af kvægbesætninger en årlig afgift pr. årsdyr til finansiering af VetStat.

Du kan finde de aktuelle gebyrer her: Gebyrer

Størrelsen af afgiften til dyrevelfærdskontrollen baserer sig på antal dyr registreret i CHR i besætningen pr. 1. februar. Det er derfor vigtigt, du sørger for, at antal dyr i dine besætninger er korrekt opdateret i CHR inden denne dato.

Du kan læse mere om CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk.

Log på

CVR- eller CPR-nummer

Adgangskode
Benyt NemLog-in
Glemt adgangskode