attention Arbejder
vent venligst...

 

Indberetning af gødningsregnskab


Hvem skal indberette?

Her skal du indberette gødningsregnskab, hvis du er med i Register for Gødningsregnskab. Hvis du er med i registeret har du modtaget et brev, hvor vi indkalder gødningsregnskabet for den afsluttede planperiode. Fristen er den 31. marts. Dit brugernavn og din kode til landbrugsindberetning.dk fremgår af brevet.

Hvis du ikke er med i registeret, kan du læse mere om dette på Landbrugsstyrelsen hjemmeside.

Krav om elektronisk indberetning!

Fra og med 2012 skal indberetningen af gødningsregnskab foretages elektronisk. Indtil 2014 er nogle virksomheder dog undtaget fra dette krav. Det gælder virksomheder, som er pligtige til at være i Register for Gødningsregnskab, dvs. at der er en vis produktion af dyr eller man modtager over 25 ton husdyrgødning om året, samt at man har et matrikulært areal under 25 hektar.

Hvad skal jeg indberette?

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager. Gødningsregnskabet er din opgørelse over hvor meget gødning, du har brugt.

Overordnet skal du opgøre hvor meget kvælstof der er anvendt på din virksomhed. Det gælder udbragt handelsgødning, men også kvælstof fra husdyrgødning, slam og andre organiske gødningsstoffer. Du skal også oplyse din kvælstofkvote, som er din beregning af hvor meget kvælstof du må udbringe på dine marker. Desuden skal du redegøre for hvordan kravet om efterafgrøder er opfyldt på din bedrift.

Hvis du har husdyr skal du foretage to indberetninger. Den ene bliver du automatisk bedt om at foretage sammen med indberetningen af gødningsregnskab. Den skal angive antal producerede dyr og antal årsdyr i planperioden. Før du kan få lov til at sende gødningsregnskabet, skal du imidlertid også lave den årlig opdatering af dine besætningsoplysninger i CHR. Opdateringen kan du også foretage her på Landbrugsindberetning.dk.

Landbrugsstyrelsen udarbejder hvert år en vejledning om gødsknings- og harmoniregler, som du kan finde på hjemmesiden.

Muligheder

Start indberetning: Du bliver ført hen til startsiden for indberetning af gødningsregnskabet, for den planperioden som du senest har modtaget en indkaldelse for. Herfra kan du tilgå indberetningen for den forudgående planperiode. Om foråret vil denne dog blive erstattet med indberetningsløsningen for den igangværende planperiode.

Upload gødningsregnskab: Du får mulighed for at uploade et gødningsregnskab som er udarbejdet i andre IT-løsninger (DLBR og Næsgaard Mark)

Gødningsleverancer: Viser en oversigt over de leverancer af gødning, som gødningsleverandørerne har indberettet til Landbrugsstyrelsen. Indberetningen vises for den aktuelle planperiode.

Forudfyldte felter: Viser en oversigt over de felter som vil være fortrykt med oplysninger fra sidste års gødningsregnskab, fra gødningsleverandørerne, og fra din enkeltbatalingsansøgning. Indberetningen vises for den aktuelle planperiode.

Kvægoplysninger: Viser for kvægproducenter en oversigt over antal producerede dyr og antal årsdyr. Oplysningerne stammer fra Kvægdatabasen og beregningerne er således baseret på de løbende indberetninger der foretages omk. kvægbesætningerne.

Tidligere indberetninger: Her kan du finde dine tidligere indberetninger af gødningsregnskab. Gødningsregnskaber fra planperioden 2007/08 og senere, som er indsendt på papir kan du ikke se her.

Log på

CVR- eller CPR-nummer

Adgangskode
Benyt NemLog-in
Glemt adgangskode