attention Arbejder
vent venligst...

FVST
LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Om hestehold


Her kan du foretage den lovpligtige registrering af dit hestehold i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Det kræver, at du logger på. Hold af æsler og zebraer skal også registreres. Det er den ansvarlige for hesteholdet, der er forpligtet til at foretage registreringen. Hvis der på et sted befinder sig heste med forskellige ejere, så er det ejeren af fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet. Hvis der på et sted kun findes heste med samme ejer, så er det ejeren af hestene, der skal lade stedet registrere i CHR. Registreringen af et hestehold afhænger ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Alle steder, hvor der holdes heste, skal registreres i CHR. Når dit hestehold er registreret, skal du minimum én gang årligt bekræfte eller ajourføre de registrerede oplysninger.

Formålet med at registrere hestehold er begrundet i et ønske om en hurtig og effektiv opsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme. Desuden er kendskab til steder med heste vigtigt ved overvågning af sygdomme. Du kan læse mere om CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk.

Log på

CVR- eller CPR-nummer

Adgangskode
Benyt NemLog-in
Glemt adgangskode